Marskin maja

Marskin  majan retkelle 26.05.2020. Matka on TÄYNNÄ!

 Varapaikalle voi ilmoittautua, katso Liite.
Jos osallistujia on kaksi molempien nimet.