Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille, koko Kansalliselle senioriliitolle, tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

Paikallisesti 

Hollolan vanhus- ja vammaisneuvostossa yhdistystämme edustaa Eija Jokinen varalle Raili Koivisto.
Hollolan vanhus- ja vammaisneuvosto on kuntalaisten osallistumis - ja vaikuttamisväylä ikääntynyttä väestöä, veteraaneja ja vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa.

Alueellisesti

Hämeen kansallinen senioripiiri hoitaa yhteistyössä muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa alueellista edunvalvontaa omalla toimialueellaan. Hämeen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Katriina Haapakangas toimikaudella 2020-2021.

Senioripiirin hallituksen jäsenenä meiltä on yhdistyksemme puheenjohtaja Eija Jokinen.

Valtakunnallisesti

Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n. 

Kansallisen senioriliitto ry:n kahdeksanjäsenisessä liittohallituksessa toimii yhdistyksemme entinen puheenjohtaja Katriina Haapakangas. Liittohallituksen toimikausi on 1.1.2021-31.12.2023.