Edunvalvonta 

Jäsenyytesi on koko Kansalliselle senioriliitolle tärkeä. Jäsenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä ikäihmisiä koskeviin asioihin. Kansallinen senioriliitto ry harjoittaa edunvalvontatyötä valtakunnallisella tasolla esimerkiksi eläkeasioissa, ikäihmisten hyvinvoinnissa ja ikäihmisten asemasta yhteiskunnassa. 

Paikallisesti 

Hollolan vanhus- ja vammaisneuvostossa yhdistystämme edustaa Eija Jokinen varalla Raili Koivisto.

Hollolan vanhus- ja vammaisneuvosto on osallistumis- ja vaikuttamisväylä ikääntynyttä väestöä, veteraaneja ja vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa. Vanhus- ja vammaisneuvoston verkkosivut löytyvät Hollolan kunnan verkkosivujen alta. 

Alueellisesti 

Hämeen kansallinen senioripiiri hoitaa yhteistyössä muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa alueellista edunvalvontaa omalla toimialueellaan. Hämeen eläkeläisjärjestöjen puheenjohtajana toimii Katriina Haapakangas toimikaudella 2022–2023. Hämeen senioripiirin puheenjohtaja Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen on myös eläkeläisneuvottelukunnan jäsen. Neuvottelukunta tekee kannanottoja eri medioihin ja pitää yhteyttä alueen kansanedustajiin. 

Valtakunnallisesti 

Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa. Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoiminta elimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.

Kansallisen senioriliitto ry:n kahdeksanjäsenisessä hallituksessa toimii yhdistyksemme entinen puheenjohtaja Katriina Haapakangas. Liittohallituksen toimikausi on 1.1.2021 – 31.12.2023 

Kansainvälinen toiminta 

Kansallinen senioriliitto ry osallistuu European Senior`s Unionin (ESU) toimintaan. ESU kokoontuu pari kertaa vuodessa laatimaan yhteisiä suosituksia eläkkeisiin, eläkeikään, ikääntyvien palveluihin sekä senioreiden henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen toiminnallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Kesällä 2021 senioriliittoa edusti ESU:n kokouksessa Madridissa Katriina Haapakangas ja Leena Jääskeläinen.